wtorek, 5 marca, 2024
AktualnościInformacjeStrefa klienta

Usługa eFaktura


eFaktura i dużo więcej zapraszamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klientaibok.wodociagi-klodzkie.pl


Zgoda na przesyłanie faktur drogą elektroniczną

Kod nabywcy znajduje się na fakturze.
Klauzula informacyjna
  1. Administratorem Państwa danych osobowych są Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o., ul. Piastowska 14B, 57-300 Kłodzko. Dane kontaktowe Administratora dostępne są pod adresem wodociagi-klodzkie.pl w zakładce Kontakt.
  2. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dostępne są w zakładce RODO pod adresem wodociagi-klodzkie.pl. Bezpośredni kontakt z Inspektorem możliwy jest pod adresem rodo@wodociagi-klodzkie.pl
  3. Dane będziemy przetwarzać w celu przesyłania Państwu faktur drogą elektroniczną na wskazany przez Państwa adres e-mail w oparciu o zadania realizowane w związku z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę na podstawie art. 6. 1. b) RODO.
  4. Państwa adres e-mail będziemy przetwarzać przez okres obowiązywania umowy oraz przez 6 lat po jej ustaniu w zgodnie z przepisami rachunkowymi lub do momentu ustania roszczeń.
  5. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe oraz dostawcy usługi hostingu.
  6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych w celu dostarczania faktury drogą elektroniczną jest dobrowolne.