wtorek, 5 marca, 2024
InfrastrukturaSieć wodociągowa

Dystrybucja wody

Centralna stacja pomp zlokalizowana przy ul. Korczaka zaopatruje 60% mieszkańców miasta bezpośrednio z sieci wodociągowej pozostała część odbiorców dodatkowo zasilana jest przez pompownie lokalne zlokalizowane na ulicach:

  • Dusznickiej – obsługuje osiedle Kruczkowskiego, Św. Wojciecha i przyległe oraz dwa zbiorniki zapasowe o pojemności 1200 m3 każdy.
  • A. Mickiewicza – obsługuje odbiorców z ul. Mickiewicza
  • M. Dąbrowskiej – obsługuje osiedle Zacisze, ul. H. Sienkiewicza, Walecznych i przyległe
  • Śląskiej – obsługuje osiedle Owcza Góra, ul. Mariańska, Wojciechowice
  • Warty – obsługuje rejon ul. Rajskiej
  • Rajska – ul. Rajska i Graniczna.

Zarządzanie systemem dystrybucji wody odbywa się ze stacji pomp programem sterującym firmy GDF za pomocą łączności stanowiska dyspozytorskiego z pompowniami i zbiornikami na sieci wodociągowej. System ten bazuje na programie sterowniczym WIN Control, programie statystycznym WIN Statistic i programie komunikacyjnym WIN Kom. Poszczególne pompownie wodociągowe, zbiorniki i studnie ujęciowe wyposażone są w sterowniki utrzymujące zadane parametry pracy i komunikujące się z dyspozytornią.

  • Sieć wodociągowa o długości ok 117 km z materiałów (żeliwo, stal, PVC, PE i inne) powstawała od roku 1886 i podlega ciągłej modernizacji i rozbudowie.
  • Ciśnienie w sieci wodociągowej wynosi od 2,0 do 5,5 atmosfer (0,2 – 0,55 MPa) i wynika z konfiguracji terenu.
  • Hydranty przeciw – pożarowe zlokalizowane na sieci wodociągowej służą do ochrony miasta i płukania rurociągów.
  • Przyłącza wodociągowe do budynków i innych odbiorców zaopatrzone są w wodomierze i zawory odcinające.