czwartek, 20 czerwca, 2024
Jak załatwić sprawę ?Strefa klienta

Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków może nastąpić poprzez:

  • złożenie podania o rozwiązanie umowy w Biurze Obsługi Klienta “Wodociągów Kłodzkich” wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego sprzedaż nieruchomości oraz protokołem zdawczo-odbiorczym ze stanami wodomierzy  na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;
  • przesłanie stosownej informacji pocztą, faksem lub drogą elektroniczną na adres: bok@wodociagi-klodzkie.pl  wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego sprzedaż nieruchomości oraz protokołem zdawczo -odbiorczym ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;