wtorek, 5 marca, 2024
InfrastrukturaSieć kanalizacyjna

Parametry sieci kanalizacyjnej

Kłodzko posiada centralny system odprowadzania i oczyszczania ścieków  w układzie kanalizacji ogólnospławnej oraz kanalizacji sanitarnej. Sumaryczna długość sieci wynosi 97,7 km w tym:

  • kanalizacji ogólnospławnej: 33,6 km,
  • kanalizacji sanitarnej: 28,6 km,
  • przyłączy kanalizacyjnych: około 1 700 sztuk.

Kolektory posiadają średnice  od Ø 150 do Ø 800 mm. Stan techniczny sieci określa się jako średni, a dla odcinków najnowszych –  dobry.

Na kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanych  jest 7 przelewów burzowych. W okresach bezdeszczowych nie występują  przeciążenia. Natomiast inaczej kształtuje się stan napełnienia kanalizacji ogólnospławnej w trakcie opadów atmosferycznych.