środa, 24 kwietnia, 2024
Poznaj nas

Władze spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

  • REPREZENTOWANE PRZEZ: BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA – MICHAŁA PISZKO

RADA NADZORCZA:

  • BOGDAN HAŁAWIN
  • ZBIGNIEW WNĘK
  • PIOTR PORĘBSKI
  • STANISŁAW JURCEWICZ

ZARZĄD:

  • PREZES ZARZĄDU, DYREKTOR – WALDEMAR BICZ
  • PROKURENT, Z-CA DYREKTORA – LESZEK PIETKIEWICZ
  • PROKURENT, GŁ. KSIĘGOWY – MAŁGORZATA ŁOMNICKA