wtorek, 5 marca, 2024
Infrastruktura

Stacja Uzdatniania Wody

INFORMACJE OGÓLNE: 
ul. Korczaka 3, 57-300  Kłodzko
tel. 74 867 24 86
e-mail : stacja.pomp@wodociagi-klodzkie.pl


TECHNOLOGIA:

  • W latach 1996 – 1999 zbudowana została nowoczesna stacja uzdatniania wody przy ul. Korczaka w Kłodzku o wydajności ok. 9000 m3/dobę.

  • Woda z ujęć doprowadzona jest do wieży napowietrzającej skąd grawitacyjnie przepływa przez następujące urządzenia: zbiorniki reakcjifiltry typu DynaSandzbiornik wody czystej.

  • Wieża napowietrzająca służy do napowietrzania czyli do natlenienia wody i wydzielenia z wody dwutlenku węgla, siarkowodoru i innych substancji lotnych, a także związków organicznych o małej masie cząsteczkowej. Wprowadzony do wody tlen atmosferyczny utlenia związku żelaza i manganu. Dodatkowo proces ten wpływa na polepszenie smaku i zapachu wody.

  • Powstające tlenki żelaza i manganu zatrzymywane są w postaci osadowej w filtrach piaskowych DynaSand, które są rozwiązaniem patentowym szwedzkiej firmy Nordic Water Products. Filtry te charakteryzują się wysokim standardem wykonania ze stali nierdzewnej, prostą budową, minimalnymi wymaganiami w zakresie obsługi, ciągłością pracy, wysoką sprawnością filtracji i niskim zużyciem wody do płukania złoża.

  • Po filtracji do wody dodawany jest wodny roztwór dwutlenku chloru, który ma działanie bakteriobójcze i zabezpiecza wodę w systemie dystrybucji na sieci miejskiej. Dwutlenek chloru jest bezzapachowy, zapobiega osadzaniu się osadów w instalacjach wodnych, eliminuje bakterie, nie pozostawia szkodliwych pozostałości i nie wymaga neutralizacji.

  • Woda czysta gromadzona jest w zbiorniku o pojemności 1000 m3, a następnie tłoczona przez stację pomp do sieci miejskiej. Jakość uzdatnionej wody kontrolowana jest przez przedsiębiorstwo wodociągowe i niezależne laboratoria badawcze.