środa, 22 maja, 2024
Projekt IProjekty UE

Ogłoszenia i przetargi

ZADANIE: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI

  • Zadanie zakończone.
  • Dnia 11 stycznie 2016 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
  • Dnia 29 lutego 2016 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę nr 23/I/B/2016 (Starosta Kłodzki).
  • Dnia 21 kwietnia 2016 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę nr I-D/79/16 (Wojewoda Dolnośląski).

ZADANIE: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI – CZĘŚĆ I, II, III, IV

  • Zadanie zakończone.
  • Dnia 24 sierpnia 2015 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
  • Dnia 18 grudnia 2015 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę nr 187/I/B/2015 (Starosta Kłodzki).

ZADANIE: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI – CZĘŚĆ V

  • Zadanie zakończone.
  • Dnia 18 grudnia 2015 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę nr 188/I/B/2015 (Starosta Kłodzki).

ZADANIE: STUDIUM WYKONALNOŚCI

  • Zadanie zakończone.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE – czytaj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – przedmiotem zamówienia jest wykonanie Studium Wykonalności dla Projektu nr POIS.01.01.00-00-306/14-00 ?Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka – etap I – przygotowanie dokumentacji projektowej? w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. – czytaj

SIWZ – czytaj

Wzór umowy – czytaj

Opis przedmiotu zamówienia – czytaj

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla realizacji inwestycji pod nazwą: “Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla uzyskania pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.” Dokumentacja winna zawierać rozwiązania wiążące się ze skutecznym pozyskaniem środków finansowych z Unii Europejskiej – czytaj

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa kompostowni osadów i odpadów organicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Kłodzku wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla uzyskania pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego – czytaj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla realizacji inwestycji pod nazwą: “Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla uzyskania pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.” Dokumentacja winna zawierać rozwiązania wiążące się ze skutecznym pozyskaniem środków finansowych z Unii Europejskiej.

Zmiana ogłoszenia – czytaj

Zmiana SIWZ – czytaj

Ogłoszenie – czytaj

Opis przedmiotu zamówienia – czytaj

Załącznik graficzny – czytaj

Załącznik – czytaj

Instrukcja dla wykonawców – czytaj

Wzór umowy – czytaj

Pytania i odpowiedzi 1 – czytaj

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji pod nazwą:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zajęczej w Kłodzku wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla uzyskania pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego – czytaj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa kompostowni osadów i odpadów organicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Kłodzku wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla uzyskania pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

Ogłoszenie – czytaj

Opis przedmiotu zamówienia – czytaj

Załącznik graficzny – czytaj

Instrukcja dla wykonawców – czytaj

Wzór umowy – czytaj

Pytania i odpowiedzi 1 – czytaj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji pod nazwą:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zajęczej w Kłodzku wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla uzyskania pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik graficzny

Instrukcja dla wykonawców

Wzór umowy


Projekt nr POIS.01.01.00-00-306/14-00 “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka – etap I – przygotowanie dokumentacji projektowej” w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.