środa, 24 kwietnia, 2024
Projekt IProjekty UE

Przebieg inwestycji

Harmonogram prac projektowych:

1. Harmonogram – zobacz

2. Harmonogram – zobacz


Projekt nr POIS.01.01.00-00-306/14-00 “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka – etap I – przygotowanie dokumentacji projektowej” w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.