środa, 24 kwietnia, 2024
Jak załatwić sprawę ?Strefa klienta

Podpisanie umowy

Obowiązek zawarcia umowy pomiędzy właścicielem/użytkownikiem nieruchomości a “Wodociągami Kłodzkimi” Sp. z o.o. ul. Piastowska 14B w Kłodzku wynika z:

■ ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123 poz. 858 z 2006 r. z późn. zm.),
■ Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
■ Kodeksu Cywilnego.

Wnioski wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków :