czwartek, 20 czerwca, 2024
InfrastrukturaSieć wodociągowa

Parametry sieci wodociągowej

Sieć wodociągowa o średnicach 80 – 400 mm była budowana od 1880 r. a jej stan techniczny określa się jako średni a dla odcinków najnowszych –  dobry. Długość sieci i przyłączy  wodociągowych ogółem wynosi 123,8 km, w tym:

  • magistralnych: 10,7 km,
  • sieci rozdzielczej: 71,7 km,
  • przyłączy: około 2 400 sztuk

Na sieci znajduje się  6 pompowni (z lat 1886, 1945, 1960, 1980 i 1984 i z roku 2006 – pompownia ul. Rajska) oraz 3 zbiorniki (z roku 1886 i 1999). Łączna pojemność zbiorników wynosi 3.200 m3.

Obiekty produkcyjne wyposażone zostały w centralny system sterowania i monitoringu, który pozwala na aktywne sterowanie ciśnieniem i pracą sieci.