czwartek, 23 maja, 2024
Poznaj nas

Przedmiot działalności spółki

Misją spółki Wodociągi Kłodzkie jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Kłodzka w zakresie usług wodociągowo – kanalizacyjnych, w sposób powszechnie dostępny, za cenę społecznie akceptowalną zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska”.

  • Działalność Spółki polega na ujmowaniu, uzdatnianiu i zbiorowym dostarczaniu wody oraz zbiorowym odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków na terenie Miasta Kłodzka oraz na wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnych.
     
  • Jednocześnie Spółka wykonuje analizy techniczne, roboty ogólnobudowlane w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych i rurociągów oraz usługi w zakresie wynajmu pojazdów ciężarowych, specjalistycznych, sprzętu budowlanego z obsługą operatorską.