Wyniki analizy wody

Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o. przedstawiają informację o jakości wody wodociągowej w kwietniu 2020 roku.

Sprawozdanie z badań do pobrania: Pokaż


Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.  (Dz. U. z  2017 r., poz. 2294)