czwartek, 20 czerwca, 2024
AktualnościJakość wody i ściekówStrefa klienta

Informacja Spółki na temat jakości wody po awarii wodociągowej

“Wodociągi Kłodzkie” Sp. z o.o. podaje do wiadomości Mieszkańców Kłodzka, odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, że badania jakości wody wodociągowej wykonane w dniu 23.08.2023 r. – po zakończeniu prac remontowych wodociągu przesyłowego – na ul. Bohaterów Getta w Kłodzku – wykazują zgodność jakości wody przeznaczonej do spożycia. Badania wykonano dla 3 punktów referencyjnych sieci wodociągowej:

  • ul. Korczaka – Stacja Pomp,
  • ul. Szpitalna – ZOZ Kłodzko,
  • ul. M. Dąbrowskiej – pompownia wody.

załączono wyniki badań P.S. SE Kłodzko.

wyniki_badan_08_2023