środa, 24 kwietnia, 2024
Archiwum

Nowa taryfa na lata 2021 – 2023

Informujemy, że z dniem 1 września 2021 roku w życie wchodzi nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie gminy miejskiej Kłodzko na okres 3 lat.

Taryfa została zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją z dnia 6 sierpnia 2021 roku.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie gminy miejskiej Kłodzko