wtorek, 5 marca, 2024
Aktualności

Zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miejskiej Kłodzko na okres 3 lat

Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RZT.70.27.2023 z dnia 5 czerwca 2023 r. zatwierdzono taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miejskiej Kłodzko na okres 3 lat.

Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia decyzji na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Taryfa 2023 – 2026